ورق A516 – فولادA516 -بورس ورق – قیمت ورق – ورق آلیاژیA516 – فولاد -ورق A516 در گرید 60 و 70 جهت ساخت مخازن بخار و بویلر مخازن نفت و گاز و مبدل های حرارتی مورد استفاده قرار میگردد .-ورق A516 گرید 60 و 70